Corona stilte…

Helaas, ook wij hebben even ‘No sound of music’ vanwege het COVID-19 virus.

Corona houdt ons op afstand, maar wij zitten niet stil!
Achter de schermen blijft HOT actief en u zult weer van ons horen!