Jubilarissen!

Jubilarissen HOT alsnog in het zonnetje gezet

In 2020 waren er bij Harmonie Orkest Twente 3 bijzondere jubilarissen. Maar lieft 50 en 60 jaar lidmaatschap kon gevierd worden. Tijdens het concert in maart 2020 zouden deze jubilarissen in het zonnetje gezet worden. Echter kon het concert vanwege corona niet doorgaan en werd de huldiging ook uitgesteld.

Op zondag 19 juni, na het buitenconcert op zorgboerderij de Viermarken was het een goede gelegenheid om de drie jubilarissen alsnog te huldigen.

Jan Poort, 50 jaar lid, begon bij de Prins Hendrik Harmonie in Glanerbrug   . Jij hebt lange armen, dus trombone is een geschikt instrument voor jou, zo werd gezegd. Discussie was verder niet mogelijk en zo geschiedde. Jan heeft ook als technische man veel betekent bij de verbouw van het clubgebouw aan de Schipholtstraat in Glanerbrug.

Reinald van de Straat en Johan Talman vieren maar liefst hun 60 jaar lidmaatschap. Reinald begon als 7 jarig jochie bij de Prins Hendrik Harmonie. Hij is vanaf het begin drummer geweest. Ook zijn 3 kinderen zijn jarenlang lid geweest van de muziekvereniging.

Johan Talman werd lid bij Kunst naar Kracht in Glanerbrug, in navolging van opa Talman op sax en vader op klarinet.  Ook zijn moeder was actief bij de damesclub destijds. Hij heeft altijd trombone gespeeld. Van zijn muziekleraar kreeg hij het advies om conservatorium te gaan doen, maar hij koos toch voor de AKI. Jarenlang is hij ook voorzitter geweest van Kunst naar Kracht  en heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de fusie tussen de Prins Hendrik Harmonie en Kunst naar Kracht en ook bij de latere fusie tussen SBE naar het huidige HOT.

De drie jubilarissen kregen een speldje van de KNMO en een oorkonde overhandigd.