Binnenkort

Geen evenementen

Harmonie Orkest Twente – kortweg: HOT is een jonge vereniging, ontstaan uit een samengaan van Orkestvereniging Glanerbrug (OVG) en Symfonisch Blaasorkest Enschede (SBE). Na een half jaar proefspelen, tijdens welke periode beide partners konden uitgroeien tot een harmonieuze combinatie, is de fusie officieel bekrachtigd op zaterdag 25 oktober 2003. De statuten van Harmonie Orkest Twente zijn op 1 oktober 2004 bij notariële akte vastgesteld.

OVG komt voort uit een eerdere fusie tussen Muziekvereniging Kunst naar Kracht en Concertvereniging Prins Hendrik: samen met het SBE (voorheen Muziekvereniging Kunst aan 't Volk) betekent dit dat er maar liefst 300 jaar geschiedenis achter onze nieuwe vereniging staat.

Het hoe en waarom van een muzikale fusie
Willen verenigingen hun bestaansrecht behouden, dan zijn ze genoodzaakt om alert te reageren op maatschappelijke veranderingen. Daarom hebben OVG en SBE – op zich twee grote, gezonde muziekverenigingen – gekozen voor deze fusie. Dankzij deze krachtenbundeling krijgen de leden nog meer mogelijkheden om zich muzikaal verder te ontwikkelen.

De vereniging streeft een zo hoog mogelijk muzikaal niveau na en wil tegelijkertijd een (h)echte club zijn. Naast gezamenlijk musiceren worden dan ook regelmatig activiteiten georganiseerd om de onderlinge band te versterken.

Uitstekende toekomstperspectieven
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Met maar liefst 60 jeugdleden (totaal aantal leden: 160) zien de perspectieven van HOT er dan ook uitermate gunstig uit. De vereniging gaat met een actief beleid veel aandacht besteden aan jongeren en hun specifieke opleidingen.