Jubilaris

 

 

 

 

Liezette Kallemein is tijdens de algemene ledenvergadering gehuldigd
vanwege het 12,5 jaar lidmaatschap van HOT.

Van harte gefeliciteerd!