Jubilaris

Maandag 19 december hadden we een gezellige stamppotbuffet met diverse optredens.

Tijdens deze avond is Frank Vochteloo gehuldigd vanwege het 50 jaar muziek maken bij diverse harmonieorkesten die zijn aangesloten bij de KNMO.
Van harte gefeliciteerd Frank!